دکتر سولماز رضایی
سولماز رضایی
در این کانال ویدئو های ساخته شده توسط مجموعه کاری خانم دکتر سولماز رضایی به اشتراک گذاشته می شود.
آدرس کانال تلگرامی: https://t.me/dr_solmazrezaie
آدرس صفحه اینستاگرام: instagram.com/solmazrezaiee
ادامه...

ویدئوهای کانال