جنبش جدال
jedal
همیشه یادت باشه که یکی مواظبته. میبینه، نگات می‌کنه، امتیاز میده، انتخاب میکنه ...

ویدئوهای کانال