آموزش سخنرانی و فن بیان-مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی
sokhanvaran.org
ارسال درخواست دوستی
آموزش سخنوری و صدا سازی- مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنرانی وفن بیان، فن بیان، سخنوری ، آموزش سخنرانی و فن بیان ،سخنوران - فن بیان - سخنوری - اصول فنون مذاکره- غلبه بر ترس و اضطراب

ویدئوهای کانال

دنبال کنندگان

فیلم و سریال
دنبال شده از تاريخ 22 اردیبهشت 1396
11 ويدئو
بروز
دنبال شده از تاريخ 07 اردیبهشت 1396
739 ويدئو