tahkimsanat
mojgan ghasemi
ارسال درخواست دوستی
شستشوی نمای ساختمان و کارهای در ارتفاع با استفاده از تکنیک راپل ROPE ACCESS

ویدئوهای کانال

ویدئویی برای نمایش وجود ندارد.

x

دنبال کنندگان

بروز
دنبال شده از تاريخ 26 اسفند 1395
739 ويدئو