آموزش زبان انگلیسی با المپ
lmap
ارسال درخواست دوستی
اِلمپ چیست? اِلمپ یک سیستم آموزش مجازی می باشد که امکاناتی فراتر از کلاس حضوری برای دانشجویان فراهم می آورد. این روش آموزشی برمبنای یادگیری تعاملی، محتوای چند رسانه ای و مشارکت گروهی استوار است.

ویدئوهای کانال