رسمی حسن ریوندی
حسن ریوندی Hasan Reyvandi
ارسال درخواست دوستی
حسن ریوندی اولین شومن و کمدین ایرانی است که به اجرای شو زنده ( استند آپ کمدی ) می پردازدوی اولین شومنی است که کنسرت خنده را در ایران پایه گذاری کردwww.hasanreyvandi.com