رسمی حسن ریوندی
حسن ریوندی Hasan Reyvandi
ارسال درخواست دوستی
حسن ریوندی اولین شومن و کمدین ایرانی است که به اجرای شو زنده ( استند آپ کمدی ) می پردازدوی اولین شومنی است که کنسرت خنده را در ایران پایه گذاری کردwww.hasanreyvandi.com

ویدئوهای کانال

دنبال کنندگان

chehkhabarazhonar
دنبال شده از تاريخ 11 مرداد 1395
4 ويدئو
زندگی کردن برای خدا313
دنبال شده از تاريخ 30 بهمن 1394
226 ويدئو
said
دنبال شده از تاريخ 19 بهمن 1394
0 ويدئو
رسانه کره جدید
دنبال شده از تاريخ 16 مرداد 1394
3 ويدئو
بروز
دنبال شده از تاريخ 04 خرداد 1394
739 ويدئو
علیرضا فروزنده
دنبال شده از تاريخ 03 خرداد 1394
55 ويدئو