حق پو
haq
ارسال درخواست دوستی
وَصْطَنَعتُڪَ لِنفسی
تو را برای خودم ساختہ‌ام
آسمان
دنبال شده از تاريخ 26 شهریور 1396
16 ويدئو