Gol Iran
Goliran
ارسال درخواست دوستی
زعفران گلیران افتخار دارد که 12 سال صادر کننده نمونه زعفران کشور شده است. و همچنین موفق به اخذ گواهينامه بين المللي ISO9001 و ISO22000 و HACCP از URS انگلستان شده است.

ویدئوهای کانال

21 شهریور 1396
188 بازدید