دکتر منوچهر خادمی - معنادرمانگر
dr-khademi.com
ارسال درخواست دوستی
خانه معنا: "مرکز آموزش معنای زندگی"درمان روزمرگی، یکنواختی، بی حوصلگی، بی انگیزگی، مرگ هراسی، خداناباوری، پوچی زندگی، تنهایی، ترس، اضطراب، عشق، بحران معنا و ...
سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی: www.dr-khademi.com

دنبال کننده ای برای این کانال یافت نشد.

x